Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. - 22.9.2020
V odpoledních hodinách bude zahájeno najíždění provozu Kyselina sírová po ukončené plánované zastávce. Najetí provozu může být až do 24. 9. 2020 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Sběr bioodpadu v Kralupech nad Vltavou

29. června 2020

bioodpad, kompostováníKaždé malé dítě už ví, že papírový odpad patří do modrého kontejneru, plastový do žlutého a použité sklo do bílého či zeleného zvonu. Další výzvou pro ty, kteří to ještě nečiní, je naučit se třídit bioodpad, který tvoří asi třetinu našich odpadů z domácností. Bioodpad je veškerý odpad biologického původu, tedy zbytky z kuchyně, ale také posekaná tráva, uřezané větve, dřevo, plevel ze zahrady apod. Jsou to jakékoli odpady, které podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu.

Bydlíte-li v domku se zahrádkou, není nic snadnějšího, než si v rohu zahrádky založit kompost. Kompostování je jediný druh recyklace, kterou můžeme dělat doma. Kompostovat lze zbytky ovoce a zeleniny, čajové pytlíky, kávovou sedlinu, skořápky z vajec, listí, trávu atd. Čím pestřejší je výchozí směs, tím lepší je konečný produkt. Pěkně řešená ohrádka s kompostem může vkusně doplnit okrasnou zahradu či technický kout. Kompost se může nechat porůst pnoucími dřevinami nebo obrůst malinami či kvetoucími keři apod.

bioodpad, kompostováníKompostovat mohou i obyvatelé panelových či bytových domů na sídlišti. Tomu se říká komunitní kompostování. V okolí domu postavíte komunitní kompostér, a kdo se do programu bude chtít zapojit, dostane od něho klíč. Kompost potom mohou obyvatelé využít na pěstování pokojových květin či zeleně v okolí. Další možností je pořídit si domácí vermikompostér, který můžete mít na balkoně, ve sklepě nebo i v předsíni či v komoře.

Sběr bioodpadů přímo z domácností
bioodpad, kompostování Město Kralupy nad Vltavou nabízí i v letošním roce možnost sběru bioodpadů do speciálních bionádob. V současné době této služby využívá téměř 800 domácností, které své vytříděné bioodpady ukládají do odkoupené nebo pronajaté biopopelnice. Každoročně se tímto způsobem vytřídí v Kralupech nad Vltavou přes 300 tun biologicky rozložitelného odpadu, který je následně uložen na kompostárnu. Svozy bioodpadu probíhají vždy ve středu 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Zájemci o svoz bioodpadů se mohou přihlásit na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí u paní Heleny Traxlové (tel.: 315 739 944, 2. patro – číslo dveří 216).

bioodpad, kompostováníCena za roční pronájem biopopelnice o objemu 240 litrů je 293,- Kč za rok a u 140 litrové nádoby je cena stanovena na 184,- Kč za rok včetně DPH. Zájemci si také mohou speciální bionádobu odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele služby, kterým je společnost FCC Regios, a.s. Cena menší biopopelnice o objemu 140 litrů je 1. 127,- Kč a větší biopopelnice o objemu 240 litrů stojí 1. 403,- Kč (včetně DPH). Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu hradí za své občany město Kralupy nad Vltavou.

Jaký odpad je možné ukládat do biopopelnic?

- listí, tráva, plevel, zbytky rostlin - kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané), piliny, hobliny, kůra
- spadlé ovoce, zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů)
- čaj, káva, skořápky ořechů
- exkrementy drobných domácích zvířat

Co v žádném případě do bionádoby nepatří?

- maso, kosti, oleje a tuky
- tekuté a mastné potraviny
- obaly od potravin
- uhynulá zvířata
- anorganický kočkolit

Svoz velkoobjemovými kontejnery
Město Kralupy nad Vltavou zajišťuje pro své občany také svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery, které jsou pravidelně podle rozpisu přistavovány na 13 stanovišť ve městě od února do prosince. Rozpis stanovišť najdete na stránkách ekocentra Kralupy v sekci Odpady/Třídění, v odstavci Třídění – velkokapacitní kontejnery. V roce 2020 proběhne svoz bioodpadu velkokapacitními kontejnery ještě v těchto týdnech:
13. 7. - 17. 7., 10. 8. – 14. 8., 7. 9. – 11. 9., 5. 10. – 9. 10., 2. 11. – 6. 11. a za příznivého počasí také 7. 12. - 11. 12. 2020.

Odvoz bioodpadu do sběrného dvora
Občané Kralup nad Vltavou mohou také zdarma ukládat bioodpad přímo ve sběrném dvoře Technických služeb města Kralupy nad Vltavou v Libušině ulici. Sběrný dvůr je otevřen každý den od 9 do 17 hodin, mimo polední přestávky od 10:30 do 11:00 hodin. Vzhledem k mimořádným opatřením se do sběrného dvora vstupuje jednotlivě a pouze v roušce. Sběrný dvůr slouží občanům města, kteří prokáží dokladem své trvalé bydliště v Kralupech nad Vltavou.

Proč kompostovat bioodpad?
bioodpad, kompostování Kompostování je důležité z několika důvodů. Předně potřebujeme omezovat množství odpadů ukládaného na skládky. Nekontrolovaným hnitím organických odpadů vzniká skleníkový plyn methan, který má až 27krát vyšší účinek při globálním oteplování než oxid uhličitý. Při hnití organických odpadů na skládkách se uvolňují kyselé výluhy obsahující látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu spodních i povrchových vod. Kompostováním lze také významně zvýšit míru recyklace. U pilotních projektů se zjistilo, že na jednoho obyvatele lze sebrat až 100 kg bioodpadu za rok. To je více, než kolik sebereme plastů, skla a papíru dohromady.

Dalším neméně důležitým důvodem je skutečnost, že nutně potřebujeme produkovat kompost. Naše orná půda se obnovuje velice pomalu a intenzivním hospodařením ztrácí na úrodnosti. Jeden centimetr ornice vznikne za 100 až 200 let. Přitom 50 % půdy v ČR je ohroženo hutněním, 42 % vodní a 7,5 % větrnou erozí. Nestačí pouze průmyslově hnojit naše pole, je třeba jim dodat humus, který vzniká činností půdních mikroorganismů při kompostování. Kompostování bioodpadu je technologií trvale udržitelného života. Rady jak třídit kuchyňský odpad, naleznete například zde: https://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-tridit-kuchynske-zbytky/.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-zivotniho-prostredi/odpady-ve-meste/
https://arnika.org/o-kompostovani
http://www.kompostuj.cz/vime-jak/literatura-tematicke-clanky-slovnicek-pojmu/kompostovani-bioodpadu-je-technologii-trvale-udrzitelneho-zivota/Články a tiskové zprávy z roku 2020

24.9.2020 Úklidová akce s Ekocentrem
22.9.2020 Farmy na Kralupsku a proč nakupovat právě u nich
18.9.2020 Zářijová oslava Dne Země na ZŠ Mikovice
14.9.2020 Jak pomoci zvířecímu mláděti nebo zraněnému zvířeti?
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině
2.9.2020 Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

24.8.2020 2020 - Nová Strategie Evropské unie pro ekologické zemědělství
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
10.8.2020 Kořenové čističky
4.8.2020 Víte, co je to questing?

29.7.2020 Koupání na Kralupsku
24.7.2020 Ekocentrum navštívilo letní výstavu starých odrůd ovoce
16.7.2020 Vliv 5G na zdraví a životní prostředí
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

29.6.2020 Sběr bioodpadu v Kralupech nad Vltavou
24.6.2020 Co nám přinesla pandemie dobrého? A přinesla jen to dobré?
19.6.2020 Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna
17.6.2020 O odpadech s Kulíšky
11.6.2020 Jak si vybíráte zubní pastu?
8.6.2020 Jak se pečuje o stromy v Kralupech n/Vltavou?
2.6.2020 Hurá pro nás spotřebitelé! Lednice a pračky budou opět opravitelné!

27.5.2020 Chození naboso - cesta ke zdraví
20.5.2020 Soutěž "Kralupské stromy"
18.5.2020 Proč chránit rorýse?
12.5.2020 Neobvyklé vlastnosti vody
6.5.2020 Velikonoční soutěž ve trojici

29.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
24.4.2020 Invazní rostliny, které to jsou a jsou nebezpečné?
20.4.2020 Do neratovické Spolany se vrátili vzácní sokoli a čekají mladé
15.4.2020 Kolik věcí opravdu potřebujeme k životu?

19.3.2020 Klesající obsah živin v potravinách
16.3.2020 Potřebujete auto jen někdy? Pak zkuste auto sdílené – auto napůl nebo spolujízdu

25.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
19.2.2020 Ekologická stopa
14.2.2020 Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji
10.2.2020 Je tady opět Velikonoční soutěž
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 EKO, BIO v Kralupech?
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf