Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat.

Archiv článků

Dění v průmyslu

SPOLANA s.r.o. - 22.9.2020
V odpoledních hodinách bude zahájeno najíždění provozu Kyselina sírová po ukončené plánované zastávce. Najetí provozu může být až do 24. 9. 2020 doprovázeno emisemi ze spalování lehkého topného oleje. Jedná se o řádný technologický postup najíždění a není nutno přijímat žádná mimořádná opatření. Velmi se však za možné nepříjemnosti omlouváme. Nehrozí nebezpečí ohrožení zdraví obyvatel přilehlých obcí.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 18.6.2020, 11:55
Z důvodu stálého zajištění dobrého technického stavu, byl zahájen investiční projekt zajišťující revamp samostatného potrubí odvádějící odpadní vody z Rafinérie Kralupy do řeky. Trasa potrubí bude zachovaná stávající, potrubí bude vyvložkováno. Plánovaný termín ukončení září 2020.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Kralupsku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak se pečuje o stromy v Kralupech n/Vltavou?

8. června 2020

tromy, péčePůvodním a přirozeným prostředím pro stromy je les. Místo plné stromů, které mezi sebou mohou komunikovat, dotýkat se větvemi i kořeny, navzájem se podporovat a vytvářet si vhodné mikroklima. Hustý les plný vysokých i nižších stromů, keřů i nízkého porostu, nejlépe prales. Místo, kde stromy nikdo neomezuje, neničí ani neruší, to je lesní ráj. Jak daleko jsou od této představy městské stromy, jak rozdílné mají podmínky k životu, jak moc se musely přizpůsobit, aby mohly přežívat, aby přežily. Být stromem ve městě, obklopen často jen šedivým betonem, je nelehký úděl. Mnohdy jsou tyto stromy odkázány na pomoc člověka.

O stromy v Kralupech nad Vltavou pečují odborníci, tedy lidé s patřičným vzděláním. U starých stromů bývá trochu problém, musí se redukovat větve, které přiléhají k domům, aby tam bylo alespoň trochu světla. Občané si také stěžují, když se větve stromů dotýkají fasády domu nebo oken. V těchto případech vítězí většinou člověk a strom přichází o své větve. Ve městě hodně záleží na tom, jakou pozornost věnujeme stromu v mládí. Když má vyváženou korunu, jednu osu a žádné defektní větvení, roste si ve svém vymezeném prostoru, tak nemusí dojít k žádnému střetu se zájmy či obavami některých lidí. V minulém století však došlo na území našeho města k některým nevhodným a živelným výsadbám stromů, buď příliš blízko domům, nebo na inženýrských sítích.

stromy, péčePodle informací Ing. Lucie Novotné z odboru životního prostředí Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou si Město nechalo vypracovat Územní studii sídelní zeleně na sídlišti Lobeček. Šlo o dotační akci, jejíž součástí byl i rozsáhlý dendrologický průzkum, při kterém odborníci zjišťovali zdravotní stav stromů. Na základě zjištění průzkumu bude v Lobečku pokáceno asi 38 stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu, a tím jsou neperspektivní a potenciálně nebezpečné. Kácení bude probíhat v době vegetačního klidu. Pokáceny budou stromy v natolik špatném stavu, že by za ně nemusela být ani udělena náhradní výsadba. Přesto bude v Lobečku vysázeno 221 nových stromů, a to na vhodnějších místech. Tímto dojde ke zlepšení ekologické i estetické hodnoty celé lokality. Podobnou revitalizaci zeleně připravuje město i pro sídliště Hůrka, kde se však nepředpokládá skoro žádné kácení, jenom dosazování stromů.

Jaké stromy jsou vhodné do měst?
stromy, péče Městská stanoviště mají několik stresových faktorů - je to sucho, zhutnění a zasolení půdy a také exhalace. Náš národní strom lípa srdčitá má proto problém, ale relativně dobře snáší město lípa stříbrná. Javor babyka v přirozených stanovištích roste na sušších místech a je velice nenáročný na půdu, takže se do městského prostředí také hodí. Obecně se dá říci, že pro město jsou vhodné ty dřeviny, které jako první vyrostou na výsypkách a skládkách, jsou to například břízy, topoly i jeřáb, který má v porovnání s dalšími dřevinami malou životnost, nicméně městský stres snáší poměrně dobře. Zasolení snáší i sloupovité habry, duby, žlutě kvetoucí jerlín japonský, katalpa nebo kultivary třešní a hlohu. Vhodné je kombinovat výsadbu topolů a bříz s duby. Krátkověké topoly a břízy odrostou rychleji a následně uvolní místo pro dlouhověké duby s keřovým patrem.

Město Kralupy nad Vltavou se snaží nejen o úpravu okrasné zeleně, ale v posledních letech došlo i k několika výsadbám skupinek ovocných stromů. Ovocné sady se nachází pod kralupským hřbitovem, v Zeměchách u hřbitova a další ovocné stromy budou vysázeny v říjnu v Minicích za bytovkami směrem k vodní nádrži. Výsadba „rodinných“ stromů bude probíhat ve spolupráci s Ekologickým centrem Kralupy.

Kdo pečuje o kralupskou zeleň?
stromy, péče Kralupy nad Vltavou jsou pro účely údržby zeleně rozděleny do čtyřech částí. V Lobečku mají na starost sekání trávy a údržbu keřů Jandovi z firmy Forgarden, kteří se dále starají o mísy s letničkami, záhony ve městě a udržují školní zahrady. Sekání trávy v ostatních částech Kralup má na starost společnost Bartoň a partner, přírodní lokality kolem řeky a dvora Strachova udržuje Vít Humpl a zeleň podél komunikací a v Zeměchách upravují pracovníci Technických služeb města. Smlouvy na údržbu zeleně se vždy uzavírají na tři roky.

Přestože se stromy musí potýkat s mnohými překážkami, které někdy přímo ohrožují jejich existenci, zabydlely se na mnoha místech na povrchu Země a nevypadá to, že by je lidé v dohledné době vyhladili. Co jim pomáhá přežít?

Mají stromy schopnost komunikace?
Ačkoliv nemají oči, mají rostliny zrak. Byliny i dřeviny vidí díky fotoreceptorům. Ty jim umožňují vnímat, zda je světlo či tma nebo z jaké světové strany sluneční paprsky dopadají. Některé rostliny mají až 11 druhů fotoreceptorů – na rozdíl od člověka, který si musí vystačit se čtyřmi. Podle vědeckých objevů rostliny také cítí. Prožívají pocity štěstí při zalévání a dokonce mají schopnost číst lidské myšlenky. Přestože rostliny nemají mozek ani nervový systém, jaký můžeme pozorovat u vyšších organismů, dokáží cítit, myslet a komunikovat pomocí alternativních systémů formou elektrických signálů. Rostliny spolu komunikují také pomocí chemických signálů. Různé chemické látky, které rostliny dokáží produkovat, v případě potřeby uvolňují do vzduchu a upozorní tak rostliny v okolí na různá nebezpečí, kterým může být například útok predátorů. Také pomocí houbových vláken na kořenech informuje rostlina o nebezpečí všechny ostatní rostliny, které jsou s ní pomocí kořenového systému propojeny. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, rostliny mají velmi rozsáhlý a propracovaný komunikační systém, který by možná předčil i komunikaci lidskou, kdybychom rostliny mohli slyšet. Více o komunikaci rostlin najdete zde.

stromy, péčeStromy nejenže vyrábějí kyslík, ale navíc zachycují škodliviny a prach a právě díky těmto vlastnostem jedním z opatření Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší v Kralupech nad Vltavou, je výsadba nové (nejen liniové) zeleně jako bariéry ke komunikacím. Stromy také uvolňují do vzduchu rostlinné esence (u některých druhů prokazatelně léčivé), zeleň v městských ulicích se výrazně podílí na duševní výkonnosti, duševním i tělesném zdraví lidí a rovněž kladně ovlivňuje sociální chování obyvatel. Tyto funkce stromů, našich pomocníků, bychom si měli patřičně uvědomovat, vážit si stromů a chránit je.

Jana Krátká
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=71330
http://www.zivyregion.cz/vyznam-stromu-ve-meste-1731/
https://arnika.org/vyznam-stromu-pro-kvalitu-zivota

Foto: pixabay.com, archiv ECKČlánky a tiskové zprávy z roku 2020

24.9.2020 Úklidová akce s Ekocentrem
22.9.2020 Farmy na Kralupsku a proč nakupovat právě u nich
18.9.2020 Zářijová oslava Dne Země na ZŠ Mikovice
14.9.2020 Jak pomoci zvířecímu mláděti nebo zraněnému zvířeti?
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině
2.9.2020 Evropská zelená cesta – budoucnost Česka?

24.8.2020 2020 - Nová Strategie Evropské unie pro ekologické zemědělství
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
10.8.2020 Kořenové čističky
4.8.2020 Víte, co je to questing?

29.7.2020 Koupání na Kralupsku
24.7.2020 Ekocentrum navštívilo letní výstavu starých odrůd ovoce
16.7.2020 Vliv 5G na zdraví a životní prostředí
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

29.6.2020 Sběr bioodpadu v Kralupech nad Vltavou
24.6.2020 Co nám přinesla pandemie dobrého? A přinesla jen to dobré?
19.6.2020 Chybí vám voda? Řešením může být vrtaná studna
17.6.2020 O odpadech s Kulíšky
11.6.2020 Jak si vybíráte zubní pastu?
8.6.2020 Jak se pečuje o stromy v Kralupech n/Vltavou?
2.6.2020 Hurá pro nás spotřebitelé! Lednice a pračky budou opět opravitelné!

27.5.2020 Chození naboso - cesta ke zdraví
20.5.2020 Soutěž "Kralupské stromy"
18.5.2020 Proč chránit rorýse?
12.5.2020 Neobvyklé vlastnosti vody
6.5.2020 Velikonoční soutěž ve trojici

29.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
24.4.2020 Invazní rostliny, které to jsou a jsou nebezpečné?
20.4.2020 Do neratovické Spolany se vrátili vzácní sokoli a čekají mladé
15.4.2020 Kolik věcí opravdu potřebujeme k životu?

19.3.2020 Klesající obsah živin v potravinách
16.3.2020 Potřebujete auto jen někdy? Pak zkuste auto sdílené – auto napůl nebo spolujízdu

25.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
19.2.2020 Ekologická stopa
14.2.2020 Zpráva o životním prostředí ve Středočeském kraji
10.2.2020 Je tady opět Velikonoční soutěž
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 EKO, BIO v Kralupech?
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf