Dění na Kralupsku

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol

Aktuální imisní situace

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolí
Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Dopravní obchvat

obchvatKrajské zastupitelstvo Středočeského kraje v dubnu 2016 schválilo aktualizaci trasy plánované propojky mezi dálnicemi D7 a D8, jejíž součástí je obchvat Kralup nad Vltavou. V posledním roce probíhalo intenzivní jednání mezi krajským úřadem, městem Kralupy nad Vltavou a okolními obcemi, které leží na trase zamýšlené propojovací komunikace. Některé obce s trasou obchvatu nesouhlasily, ale podařilo se dosáhnout koncenzu.

Upravený návrh trasy bude nyní zahrnut do územních plánů měst a obcí a zároveň do krajského územního plánu. Vedení kraje rovněž obcím sdělilo, že již existuje domluva mezi krajským úřadem a Ministerstvem dopravy ČR o financování stavby dopravního obchvatu. Kraj bude realizátorem akce a finanční prostředky budou čerpány z Fondu dopravní infrastruktury. Pro zajímavost současná předpokládaná částka na výstavbu dopravního obchvatu je 4,5 miliardy korun. Počítá se s financováním z prostředků EU.

obchvatPodle předpokladů by stavební práce měly proběhnout ve třech etapách v období od září 2020 do prosince 2023. Hned v první etapě má dojít k výstavbě obchvatu Kralup nad Vltavou včetně přemostění Vltavy v úseku mezi kovošrotem a obcí Chvatěruby. Dálnice D7 a D8 jsou v současné době propojeny silnicí II/240, která prochází několika obcemi a po silnici II/101 v Kralupech nad Vltavou. Masarykův most v Kralupech nad Vltavou je prvním mostem určeným pro dopravu severně od Prahy. Tato trasa je proto silně dopravně zatížená, což pro obyvatele Kralup znamená zvýšenou hlukovou zátěž, sníženou kvalitu ovzduší, bezpečnostní rizika apod. Právě výstavba nové přeložky odvede tranzitní dopravu ze stávající silnice, výrazně odlehčí obcím a dojde ke zlepšení životních podmínek pro zdejší obyvatele.

Výhody obchvatu
Mnozí obyvatelé Kralup nad Vltavou si výstavbou dopravního obchvatu polepší. Především v okolí hlavního průtahu městem by měl klesnout hluk, který je dnes významným stresovým faktorem, snižujícím kvalitu života. Hlukové zatížení v okolí hlavního průtahu městem je dobře patrné na následující hlukové mapě Kralup nad Vltavou. Dopravním obchvatem dojde ke zlepšení průjezdnosti vozidel městem, zvýšení plynulosti jízdy a tím i ke snížení spotřeby paliva a množství emisí.

Nevýhody obchvatu
Dopravní obchvat však nevyřeší problém s negativním dopadem na životní prostředí, pouze ho přesune o pár stovek metrů jinam. Předpokládané náklady na vybudování obchvatu jsou 4,5 miliardy korun. Kromě finančních nákladů si obchvat vyžádá zábor velkého množství orné půdy, která bude tímto znehodnocena. Obchvat způsobí ještě vyšší fragmentaci krajiny a stane se další těžko překonatelnou bariérou pro lidi i pro zvířata, dalším zdrojem hluku, prachu a výfukových plynů.

A tak na jedné straně stojí nesporný přínos výstavby propojky pro zlepšení dopravní obslužnosti regionu, na druhé misce vah je ale další zátěž pro životní prostředí. Stavba dopravního obchvatu pomůže vždy jen jedné skupině lidí. Problém s narůstající dopravou, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního prostředí v celém regionu, obchvaty nevyřeší.

Aktuální stav
obchvat V současné době je pro výstavbu obchvatu Kralup nad Vltavou vykoupeno zhruba 60% pozemků. Zároveň pokračuje doplňování dokumentace EIA. Kromě výkupu pozemků bude třeba před zahájením samotné stavby silnice mimo jiné vyřešit přeložení sítí v některých úsecích.

Foto: www.pixabay.com