Dění na Kralupsku

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova

Aktuální imisní situace
Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.6.2019 8:26
Flérování z důvodu plánovaného odstavení jednotky pro výměnu katalyzátoru. V důsledku odstavení klíčové rafinérské jednotky je zbytek rafinérie v provozu na minimální nástřik. Pece nejsou provozovány při optimálních parametrech. Příčina události: Konec životnosti katalyzátoru. Doba trvání události: předpokládané najíždění jednotky do provozu 26.-27.6.

UNIPETROL RPA - 12.6.2019 11:47
Vlivem horkých dnů dochází k řízenému spalování přebytků topného plynu na polním hořáku. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

MERO ČR a.s. - 25.3.2019
Dnes bude zahájena rekonstrukce ropné nádrže H01 o objemu 100 tis. m³ na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. V rámci rekonstrukce nádrže proběhne její čištění, které bude trvat do poloviny června. Během čištění se mohou v závislosti na klimatických podmínkách uvolňovat do ovzduší zbytky lehkých uhlovodíků způsobující nepříjemný zápach. I v letošním roce budeme aplikovat, stejně jako v předchozích letech, moderní technologii odstraňování lehkých uhlovodíků z nádrže tak, aby práce v areálu CTR měly minimální dopad na okolí. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 3/2015.Popis záměru "Letiště Vodochody"

Vodochody Letiště Vodochody (původně tovární letiště podniku Aero) je v současné době neveřejným mezinárodním letištěm, které využívají především letecké školy a zákazníci mateřské společnosti Aero Vodochody.

1.1.2009 byla založena společnost Letiště Vodochody a.s. (vlastník AERO Vodochody a.s. ) která má v úmyslu stávající letiště přeměnit na veřejné mezinárodní letiště, sloužící zejména pro nízkonákladové aerolinie a sezónní (charterové) lety. Letiště má být schopné denně obsloužit až 141 letadel. Počítá se zejména s typy Airbus A320 nebo Boeing 737 s kapacitou 100 až 220 cestujících.

Doprava cestujících mezi připravovaným letištěm ve Vodochodech a českou metropolí má probíhat po silnicích. V únoru r. 2009 bylo záhájeno tzv. zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí (tzv. proces EIA). MŽP ČR vydalo v březnu r. 2009 závěr zjišťovacího řízení, na základě kterého je oznamovatel záměru (společnost Letiště Vodochody a.s.) povinen zpracovat úplnou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb.

Dne 15.9.2011 byla na informačním systému EIA zveřejněna nová, v pořadí již 3. dokumentace.

Okolní obce přeměnu stávajícího letiště na veřejné mezinárodní letiště nechtějí, a to zejména z těchto důvodů:
- zvýšení hlukové zátěže,
- emise z leteckého provozu,
- riziko leteckých havárií,
- znehodnocení majetku,
- zvýšení intenzity silniční dopravy.

V řadě okolních obcí se o záměru rozšíření letiště konala místní referenda, v nichž se většina občanů vyjádřila proti.

Aktuální informace ve věci záměru "Letiště Vodochody"

Dne 19.9.2014 rozkladová komise doporučila ministru životního prostředí, aby potvrdil zrušení ekologického posudku na rozšíření Letiště Vodochody. Na základě stížností iniciativ proti letišti bylo stanovisko dne 13.6.2014 usnesením Ministerstva životního prostředí zrušeno. Dopisem ze dne 27.6.2014 byl oznamovatelem, společností Letiště Vodochody, a.s., proti tomuto usnesení podán rozklad.

Dne 30.10.2013 bylo vydáno stanovisko EIA, jehož celé znění, včetně podmínek realizace záměru si můžete přečíst zde.
Dne 23.7.2013 proběhlo veřejné projednání dokumentace a posudku.
Zápis z projednávání je možné přečíst si zde.
Naši reportáž z této akce si můžete přečíst zde.
Ve věci záměru Letiště ve Vodochodech byl dne 14.5.2013 uveřejněn posudek dokumentace EIA.
Celý posudek je možné přečíst si zde.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje.

Dvakrát byla investorovi vrácena dokumentace EIA k přepracování. Ten již třetí verzi předložil MŽP.
Dne 15.9.2011 se byla dokumentace zveřejněna v Informačním systému EIA - zde.
V Kralupech proběhla schůzka nad záměrem rozšíření letiště. více se můžet dozvědět zde. Reportáž TV Kralupy najdete zde.
Dne 18.10. byly předány připomínky k letišti předány na MŽP. Reportáž můžete shlédnout zde.

Problematika chystaného záměru na stránkách jeho odpůrců a oficiálním webu investora.

Odkazy na další stránky a informace o záměru "Letiště Vodochody"

Základní informace o Letišti Vodochody (zdroj www.aeroweb.cz)

Letecká mapa ČR (zdroj www.aerobaze.cz).

Iniciativa okolních obcí proti Letišti Vodochody www.stopletistivodochody.cz. S možností diskuse.

Informační systém EIA - informace o stavu projednávání vlivu záměru na životní prostředí. Zde je k dispozici ke stažení oznámení záměru (včetně situačních výkresů, hlukové studie a průzkumů), a dále závěr zjišťovacího řízení (včetně stanovisek k oznámení záměru).

Internetové stránky Letiště Vodochody: www.vodochodyairport.cz (česky), www.lkvo.cz (anglicky).

Ekologický právní servis Brno - odpověď na dotaz EC Kralupy na umístění letiště v blízkosti chemických podniků (bod 8.5).

Odkazy na obecné informace k problematice letectví a letectví ve vztahu k životnímu prostředí

Základy dopravy - letectví. Učební text VŠB Ostrava. Obsahuje základní obecné informace o letectví, letištích a letadlech.

Dopad letecké dopravy na životní prostředí - zdroj www.enviwiki.cz.

Hluk z leteckého provozu - zdroj www.enviwiki.cz.

Letecký hluk - stránky občanského sdružení "Občané proti hluku a emisím".

Informace o problematice hluku na stránkách Právní poradny Franka Bolda (včetně informací o hluku z letišť).