Dění na Kralupsku

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol

Aktuální imisní situace

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolí
Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Popis záměru "Letiště Vodochody"

Vodochody Letiště Vodochody (původně tovární letiště podniku Aero) je v současné době neveřejným mezinárodním letištěm, které využívají především letecké školy a zákazníci mateřské společnosti Aero Vodochody.

1.1.2009 byla založena společnost Letiště Vodochody a.s. (vlastník AERO Vodochody a.s. ) která má v úmyslu stávající letiště přeměnit na veřejné mezinárodní letiště, sloužící zejména pro nízkonákladové aerolinie a sezónní (charterové) lety. Letiště má být schopné denně obsloužit až 141 letadel. Počítá se zejména s typy Airbus A320 nebo Boeing 737 s kapacitou 100 až 220 cestujících.

Doprava cestujících mezi připravovaným letištěm ve Vodochodech a českou metropolí má probíhat po silnicích. V únoru r. 2009 bylo záhájeno tzv. zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí (tzv. proces EIA). MŽP ČR vydalo v březnu r. 2009 závěr zjišťovacího řízení, na základě kterého je oznamovatel záměru (společnost Letiště Vodochody a.s.) povinen zpracovat úplnou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb.

Dne 15.9.2011 byla na informačním systému EIA zveřejněna nová, v pořadí již 3. dokumentace.

Okolní obce přeměnu stávajícího letiště na veřejné mezinárodní letiště nechtějí, a to zejména z těchto důvodů:
- zvýšení hlukové zátěže,
- emise z leteckého provozu,
- riziko leteckých havárií,
- znehodnocení majetku,
- zvýšení intenzity silniční dopravy.

V řadě okolních obcí se o záměru rozšíření letiště konala místní referenda, v nichž se většina občanů vyjádřila proti.

Aktuální informace ve věci záměru "Letiště Vodochody"

V únoru 2019 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl zamítavě ve věci stížnosti obcí dotčených záměrem rozšíření letiště Vodochody podané v únoru roku 2018. Soud ve svém vyjádření nepovažuje obce za oprávněné stížnost podat, a proto se nijak nezabýval jejich argumenty a celou věc uzavřel. Rozhodnutí soudu je konečné. Závazné stanovisko EIA k záměru rozšíření letiště Vodochody je tak platné. Celý článek zde.

Dne 19.9.2014 rozkladová komise doporučila ministru životního prostředí, aby potvrdil zrušení ekologického posudku na rozšíření Letiště Vodochody. Na základě stížností iniciativ proti letišti bylo stanovisko dne 13.6.2014 usnesením Ministerstva životního prostředí zrušeno. Dopisem ze dne 27.6.2014 byl oznamovatelem, společností Letiště Vodochody, a.s., proti tomuto usnesení podán rozklad.

Dne 30.10.2013 bylo vydáno stanovisko EIA, jehož celé znění, včetně podmínek realizace záměru si můžete přečíst zde.
Dne 23.7.2013 proběhlo veřejné projednání dokumentace a posudku.
Zápis z projednávání je možné přečíst si zde.
Naši reportáž z této akce si můžete přečíst zde.
Ve věci záměru Letiště ve Vodochodech byl dne 14.5.2013 uveřejněn posudek dokumentace EIA.
Celý posudek je možné přečíst si zde.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Středočeského kraje.

Dvakrát byla investorovi vrácena dokumentace EIA k přepracování. Ten již třetí verzi předložil MŽP.
Dne 15.9.2011 se byla dokumentace zveřejněna v Informačním systému EIA - zde.
V Kralupech proběhla schůzka nad záměrem rozšíření letiště. více se můžet dozvědět zde. Reportáž TV Kralupy najdete zde.
Dne 18.10. byly předány připomínky k letišti předány na MŽP. Reportáž můžete shlédnout zde.

Problematika chystaného záměru na stránkách jeho odpůrců.

Odkazy na další stránky a informace o záměru "Letiště Vodochody"

Základní informace o Letišti Vodochody

Iniciativa okolních obcí proti Letišti Vodochody www.stopletistivodochody.cz. S možností diskuse.

Informační systém EIA - informace o stavu projednávání vlivu záměru na životní prostředí. Zde je k dispozici ke stažení oznámení záměru (včetně situačních výkresů, hlukové studie a průzkumů), a dále závěr zjišťovacího řízení (včetně stanovisek k oznámení záměru).

Ekologický právní servis Brno - odpověď na dotaz EC Kralupy na umístění letiště v blízkosti chemických podniků (bod 8.5).

Odkazy na obecné informace k problematice letectví a letectví ve vztahu k životnímu prostředí

Základy dopravy - letectví. Učební text VŠB Ostrava. Obsahuje základní obecné informace o letectví, letištích a letadlech.

Dopad letecké dopravy na životní prostředí - zdroj www.enviwiki.cz.

Hluk z leteckého provozu - zdroj www.enviwiki.cz.

Informace o problematice hluku na stránkách Právní poradny Franka Bolda (včetně informací o hluku z letišť).