Dění na Kralupsku

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova

Aktuální imisní situace
Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolí
Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Odpady

odpadSvoz směsného komunálního odpadu ve městě zajišťují Technické služby města Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel. 315 726 589.

Sběrný dvůr Technických služeb města (nebezpečný a objemný odpad apod.) - bližší informace a otvírací dobu naleznete zde.

Rozpis mobilního svozu velkoobjemových kontejnéru ve městě najdete zde.

Upozornění: Sběrný dvůr a služba mobilního svozu jsou určeny pouze pro občany s trvalým pobytem v Kralupech nad Vltavou. Pro širokou veřejnost zde slouží pouze sběrné místo elektrospotřebičů. Občané okolních obcí odevzdávají nebezpečný odpad na místa, určená jejich obcí. Dle zákona o odpadech je každá obec povinna zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu nebo zajistit jejich svoz oprávněnou osobou minimálně dvakrát ročně. Též je možnost uložit odpady za poplatek na komerčních skládkách, nejbližší jsou skládky Uhy a Úholičky.

Přeplnění kontejnerů na separovaný sběr odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapaky) je možno hlásit pracovníkům odboru životního prostředí MěÚ Kralupy n. Vlt.

Jste-li svědky, že někdo odkládá odpad mimo vyhrazená místa, volejte Městskou policii, tel. 156.

Foto: www.pixabay.com