Vydané publikace

Přehled materiálů, které jsme vydali nebo se na jejich vydání podíleli.

Kralupy - čisté město Kralupy – čisté město

Brožura mapuje historii stejnojmenného projektu v letech 2008 – 2014. Představuje všechny zapojené patrony, popisuje aktivity pořádané v rámci projektu a místa, která mají patroni ve své péči.
Ke stažení - zde.


Voda Kralupska Letáček „Voda Kralupska“
Leták navazuje „Příroda Kralupska“ a obsahuje informace o místech spjatých s vodou v Kralupech nad Vltavou a okolí. Jsou zde obsaženy zajímavosti o řece Vltavě, o vodních dílech na Kralupsku, místech ke koupání, fakta o pitné i odpadní vodě apod. Letáček obsahuje mapku se zakreslením jednotlivých míst spjatých s vodou a díky svému formátu se může každému stát pomocníkem při plánování výletu do okolí.
Ke stažení zde.
Příroda KralupskaLetáček „Příroda Kralupska“
V letáčku jsou především informace o chráněných územích a evropsky významných lokalitách v ORP Kralupy nad Vltavou. Nechybí ale ani přehled památných stromů, chráněných živočichů a rostlin.
Ke stažení zde.

Letáček „Veřejnost a prach v ovzduší“
Leták připravený pro stejnojmenný seminář konaný v Mostě v roce 2011 odpovídá na nejčastější otázky ohledně znečištění ovzduší prachovými částicemi.


Kralupy - Čisté město (příručka pro agenty)
Publikace byla výstupem projektu zaměřeného na konkrétní příklady dobré a naopak špatné péče o životní prostředí v Kralupech n/Vlt. - zanedbaná veřejná prostranství, černé skládky, hluk a prach z dopravy, znečištěná řeka, nedostatek kontejnerů na separovaný odpad.

Akta U AKTA U - po stopách uhlí a záhadných únosů žab

Publikace „Akta U“ odhaluje řadu souvislostí vztahujících se k těžbě a využití uhlí ve vztahu k ochraně životního prostředí. Zábavnou formou se čtenáři mohou dozvědět spoustu důležitých informací o těžbě uhlí, výrobě, distribuci a spotřebě elektrické energie a hlavních ekologických problémech, které s touto činností souvisejí. Publikace je vytvořena tak, aby pokryla tématické celky různých předmětů při práci ve třídě a zároveň potěšila i čtenáře - jednotlivce.
Průvodkyně publikací je agentka Skákaliová aneb žabka listovnice, se kterou čtenáři-agenti řeší detektivní záhady a zároveň se dozvídají nové užitečné informace.

Vetřelci Poznej vetřelce - pátrání po invazních druzích dřevin (nejen) v Mostě

Publikace upozorňující na rostlinné invaze, na nichž je vysvětlena řada souvislostí z oboru ekologie. Čtenáři se jejím prostřednictvím seznámí s invazními i s nepůvodními druhy, které se nechovají invazivně, ale i s původními druhy dřevin. S publikací je možné pracovat jak v hodinách přírodopisu, tak i ostatních předmětech. Hodí se pro školy, přírodovědné kroužky a pro všechny nadšené „budoucí botaniky“. Publikaci lze velmi dobře použít rovnou v terénu, kde se jistě bude hodit samostatný doplněk, kterým je mapa městské zeleně Mostu s vyznačením vybraných druhů dřevin.