Výukové programy pro školy

výukaObecné informace

- programy trvají 1-2 vyučovací hodiny
- samotná výuka probíhá ve škole, v učebně s možností promítání na stěnu, plátno či interaktivní tabulí (pokud není uvedeno jinak)
- možnost konání programu kdykoli během roku, v dopoledních i odpoledních hodinách (např. pro družinu či odpolední vyučování)

Všechny výukové programy ECK v sobě kombinují prvky frontální výuky, skupinové a samostatné práce a moderních aktivizujících metod - diskuse, didaktické hry, problémové otázky, myšlenkové mapy, brainstorming, hobo metoda atd. V rámci programu pracují lektorky ECK s vhodnými demonstračními pomůckami (se kterými pracují i samotní posluchači), aby byl zesílen efekt předávaných informací. Všechny programy jsou koncipovány v délce 90 minut, lze je ale dle potřeby zkrátit na 45 minut s vynecháním některých aktivit.

Charakter programu vždy respektuje věk, schopnosti a znalosti žáků.

Nabídka výukových programů pro základní školy

Nabídka výukových programů pro mateřské školy

Dále nabízíme přednášky a semináře, projekty šité na míru pro vaši školu. Neváhejte nás se svým požadavkem kontaktovat.

Foto:www.pixabay.com