Obecné informace o výukových seminářích

- programy trvají standardně 90 min., jsou nabízeny za cenu 50,- až 60,- Kč za účastníka,
- výuka probíhá v místě určeném objednavatelem (obvykle MŠ - budova, zahrada), lektoři do místa výuky dojíždí,
- max. kapacita výukového semináře je 30 účastníků.

Výukový seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou skupinu po dohodě s ekocentrem za specifických časových, technických i finančních podmínek.

Výukové semináře pro MŠ

školyO ODPADECH S NEJMENŠÍMI
Cílová skupina: předškoláci MŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Co je to odpad? Kde se tu vzal? Jaké druhy odpadu známe a kam s nimi? S dětmi besedujeme o tom, jak rozeznáme sklo, papír, plast, bioodpad, elektroodpad a jak tyto materiály správně třídit, do jakých nádob patří. Vysvětlíme si, proč je tak důležité správně třídit odpad, aby se co nejméně odpadu dostalo na skládku. Vyčistíme spolu rybníček od odpadků, Naučíme se krátkou básničku o třídění odpadu. Pomůžeme zvířátkům z lesa, které uvízli v různých druzích odpadků, a povíme si s dětmi o tom, jak mohou být nebezpečné odpadky poházené v lese, na louce i na trávníku na sídlišti. Děti si poslechnou pohádku o plastové lahvi a na závěr spolu něco pěkného vyrobíme.

školyNA FARMĚ
Cílová skupina: předškoláci MŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Odkud máme jídlo a jak získáváme potraviny? Seminář je veden tak, aby si děti postupně uvědomily, že veškeré jídlo nám dává půda, země je naší živitelkou. V půdě vypěstujeme veškeré ovoce, zeleninu, obilí i krmení pro zvířata. Cílem je poskytnout dětem nové znalosti o práci farmářů, o tom, jak se starají o zvířata, ale také o půdu, jak na ní hospodaří, aby půda byla stále úrodná, proč bychom měli půdu chránit a pečovat o ni. Děti poznávají jednotlivá hospodářská zvířátka a užitek, který poskytují lidem. Zacvičíme si, poslechneme pohádku a na závěr si něco zasadíme.

školyJAK SI ŽIJE STROM?
Cílová skupina: předškoláci MŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Je strom vůbec živý, když se nehýbe? A není mu v létě horko a v zimě zima? O stromech si budeme nejen povídat a ukážeme si základní druhy, ale zkusíme se na chvíli „vžít do jeho kůry“ a celá skupinka dětí vytvoří jeden strom se všemi jeho náležitostmi. Zacvičíme si a podpoříme týmovou spolupráci, neboť všechny součásti stromu musí společně fungovat, aby strom mohl žít. Povíme si o tom, co vše nám stromy poskytují, k čemu se používá dřevo, papír, jak stromy vyrábějí kyslík k dýchání, v létě poskytují stín a zvlhčují vzduch a svými listy čistí ovzduší. Mnohé stromy nám také poskytují užitečné plody, léčivé části a mnoha zvířátkům úkryt i obživu. Na závěr si spolu strom namalujeme/vyrobíme, listnatý nebo jehličnatý.

školyVODA, VODIČKA
Cílová skupina: předškoláci MŠ
Délka semináře: 60-90 min.
Během semináře budeme zjišťovat, jakou vodu, a jaký druh vody děti znají? A kde se blízko nich nachází. Ppovíme sit také něco o vodě a jejím skupenství. Vysvětlíme si koloběh vody, a také kolik má vody v sobě člověk. Probereme společně, k čemu všemu vodu potřebujeme a jak nás voda provází celý den. Popovídáme si o zvířátkách a rostlinách, které můžeme potkat u rybníku či řeky.