Obecné informace o výukových seminářích

- programy trvají standardně 90 min., jsou nabízeny za cenu 50,- až 60,- Kč za účastníka,
- samotná výuka probíhá v místě určeném objednavatelem, lektoři do místa výuky dojíždí,
- max. kapacita výukového semináře je 30 účastníků.

Výukový seminář či akci na téma životního prostředí lze připravit pro vytipovanou cílovou skupinu po dohodě s ekocentrem za specifických časových, technických i finančních podmínek.

Výukové semináře pro ZŠ

školySTAŇ SE FARMÁŘEM
Cílová skupina: 2. - 3. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář přináší žákům interaktivní a zábavnou formou informace o půdě a zemědělství. Žáci získají přehled o základních plodinách pěstovaných na poli, seznámí se s hospodářskými zvířaty a podmínkami jejich chovu. Po dobu semináře se stanou farmáři, kteří budou mít na starosti provoz celé farmy. Dozvědí se, co je to farma, kdo je to farmář, jakou techniku, stavby a další pomůcky najdeme na farmě, jak farma hospodaří s ohledem na životní prostředí. Cílem semináře je upozornit na význam půdy jako zdroji obživy a obnovit vztah žáků k půdě.

školyDOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/UDRŽITELNÉ CESTOVÁNÍ
Cílová skupina: 4. - 7. třída ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Seminář se týká vlivu dopravy a cestovního ruchu na životní prostředí, kvalitu ovzduší, vod, produkování odpadů, nadměrné čerpání přírodních zdrojů apod. Žáci se dozvědí, jak se cestovalo v minulosti, jak je to dnes, co nás čeká v budoucnosti, ale také např. jak cestovat bezpečně a hlavně ekologicky.

školyZDRAVĚ, CHUTNĚ A ŠETRNĚ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Délka semináře: 90 min.
Při semináři hovoří lektorky se žáky o výrobě biopotravin, jaký je rozdíl mezi biopotravinami a běžnými potravinami, o konvenčním zemědělství a biozemědělství, bio chovech zvěře. Zdůrazní aspekt nakupování místních produktů a sezónního ovoce, zeleniny. Besedují se žáky o tom, proč podporovat české zemědělství, regionální pěstitele apod. Žáci se dozvědí informace o chemických úpravách potravin, o chemii v jídle, jak rozeznávat bioprodukty a kde je nakupovat, o bedýnkování, nákupech bez obalu a dalších ekologických aktivitách v oblasti výroby potravin a stravování.

školyZODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, veřejnost
Délka semináře: 90 min.
Při semináři lektorky hovoří se žáky, případě dospělými, o výrobě a získávání potravin, o tom, čeho si všímat při nákupech, pokud nechceme zbytečně zatěžovat životní prostředí, proč podporovat regionální pěstitele, naše domácí výrobky. Upozorní je na nebezpeční plynoucí z reklam a módních trendů, proč konzumace masa ničí naši planetu, jak pěstování palmy olejné ničí životní prostředí. Žáci se dozvědí o nově vznikajících prodejnách Bezobalu, o bedýnkování a dalších ekologických aktivitách.

školyNULOVÝ ODPAD - ZERO WASTE
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, veřejnost
Délka semináře: 90 min.
Seminář se týká životního stylu člověka, který se snaží snížit svůj negativní dopad na životní prostředí. Hlavní otázkou semináře je, proč je dobré odpad snížit? Je ho kolem nás hodně? Narušuje biodiverzitu, ekosystémy? Pomůžou nám akce typu Ukliďme Česko? A kde vlastně naše odpadky končí? Žáci se zamyslí nad tím, kolik oni sami a jejich rodiny vytvoří odpadu z běžných činností. Seminář vysvětluje, proč je důležité svůj odpad snížit a když už ho vytvoříme tak ho musíme správně vytřídit. Dále vysvětluje pojmy recyklace, kompostování, upcyklace a 5R zásad Zero Waste stylu.

školyZELENÁ DOMÁCNOST
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, veřejnost
Délka semináře: 90 min.
Seminář se týká stylu života v domácnosti, která se snaží snížit svůj negativní dopad na životní prostředí. Žáci se dozvědí, kolik energie je zapotřebí na vytápění průměrné domácnosti, na ohřev vody a na provoz některých spotřebičů v domácnostech. Žáci budou umět stanovit rezervy v úsporách energie a vody. Seminář se věnuje také problematice odpadů, dopravy, regionálních produktů a bio zahradničení.