Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.Bioodpad

odpadySběr a svoz bioodpadu z domácností FCC Regios, a.s. (Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy)

Cena za roční pronájem biopopelnice o objemu 240 litrů je 293 Kč a u 120 litrové nádoby je cena stanovena na 184 Kč za rok včetně DPH. Zájemci si také mohou speciální nádobu odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele služby za cenu 1 320 Kč včetně DPH za 240 l nádobu a 1 089 Kč včetně DPH za nádobu o objemu 120 l. Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu bude tak jako v předcházejících letech hradit za své občany město Kralupy nad Vltavou.

Každoročně se tímto způsobem vytřídí zhruba 300 tun biologicky rozložitelného odpadu, který je následně uložen na kompostárnu. I v letošním roce bude město tuto službu pro své občany zajišťovat. Svoz bude probíhat vždy ve středu 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Datum prvního svozu připadá v tomto roce na středu 3. dubna 2019 a poslední svoz proběhne ve středu 27. listopadu 2019.

Občanům, kteří se do sběru bioodpadu zapojili již v předchozích letech, budou sběrné nádoby vyváženy automaticky. Není nutno se do systému svozu bioodpadu každoročně nahlašovat.

Noví zájemci se mohou přihlásit na MěÚ Kralupy nad Vltavou, odboru životního prostředí, kde dostanou veškeré informace o této službě. Kontaktní osobou je paní Helena Traxlová (tel.: 315 739 944, 2. patro – číslo dveří 216).

Cena za roční pronájem biopopelnice o objemu 240 litrů je 293 Kč za rok a u 140 litrové nádoby je cena stanovena na 184 Kč za rok včetně DPH. Zájemci si také mohou speciální bionádobu odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele služby, kterým je společnost FCC Regios, a.s.

Cena biopopelnice:
140 litrů - 1.127 Kč včetně DPH
240 litrů - 1.403 Kč včetně DPH

Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu bude stejně jako v předcházejících letech hradit za své občany město Kralupy nad Vltavou.

A jaké biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu je možno do bionádob ukládat?
odpady
- listí, tráva, plevel, seno
- zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, stará zemina z květináčů, apod.
- kousky větví keřů a stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), piliny, hobliny, kůra
- spadlé ovoce
- zbytky zeleniny a ovoce (včetně citrusových plodů)
- čaj, káva
- skořápky ořechů
- exkrementy drobných domácích zvířat
- neznečištěný kuchyňský odpad rostlinného původu

Co v žádném případě do bionádoby nepatří?

- maso, kosti
- oleje a tuky
- tekuté a mastné potraviny
- obaly od potravin
- uhynulá zvířata
- anorganický kočkolit