Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Druhy odpadů

odpadyDle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Odpady se dělí dle dvou základních hledisek – podle vlastností a podle původu.


Členění odpadu dle původu
odpady
Při každé lidské činnosti vzniká odpad. Při těžbě a úpravě surovin, při výrobě zboží, při jeho dopravě a skladování, po koupi výrobku se odpadem stávají obaly a nakonec (po skončení životnosti) se stává odpadem výrobek sám.

Komunální odpady

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na správním území města při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Jedná se zejména o:
- vytříděné využitelné složky komunálního odpadu - papír a lepenka, sklo, plasty aj.,

- nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu s obsahem škodlivin - rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a ostatní odpady obsahující rtuť, barvy, ledničky, mrazící zařízení atd.,

- objemný odpad - odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob (např. zbytky dřevěných obalů, pračky, spotřební elektronika, opotřebované pneumatiky aj.).

- směsný odpad - složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru a lepenky, skla, plastů, objemného, nebezpečného odpadu a případně dalších komodit.