Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Po-Pá: 9 - 17 hod.
So-Ne: 9 - 17 hod.

polední přestávka: 10.30 - 11.00 hod.

Tel.: 315 727 859

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 12/2015.Nakládání s odpady

odpadyTato hierarchie nakládání s odpady byla v roce 2008 schválena v Evropské rámcové směrnici o odpadech.
Následně se stala i součástí českého odpadového zákona a uplatňuje v sobě zásadu, že lepší je vzniku odpadů předcházet a dále upřednostnit jeho využití před pouhým odstraněním na skládky.

Prevence (předcházení vzniku odpadů) znamená, že činíme vše proto, aby odpad vůbec nevznikl.

Opětovným použitím se rozumí jakýkoliv postup, při kterém jsou výrobky nebo jejich části upraveny tak, aby šli použít k původnímu účelu.

Recyklace je jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky či materiály nebo látky k původní nebo i jinému účelu užití. Patří sem i přepracování organických materiálů (kompostování).

K energetickému využití odpadu dochází především ve spalovnách, cementárnách či elektrárnách.

Typickým příkladem odstranění odpadu je jeho uložení na skládku.

Místní poplatek za odpad

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 ze dne 23. 9. 2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ruší měsíční poplatek za odpady. Od 1. 4. 2014 je odpad pro obyvatele města Kralup nad Vltavou zdarma.