Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Plán odpadového hospodářství ČR

Stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
Nařízení vlády č. 181/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb. Příloha k nařízení vlády č. 352/2014 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024.

Cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství směřují zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání s odpady stanovené závaznými předpisy ČR a EU.

MŽP provádí každoročně vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství (POH ČR). Hodnotící zprávy plnění POH ČR jsou předkládány k projednání či k informaci vládě ČR do konce následujícího roku po hodnoceném období.

Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2016
Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Základním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve Středočeském kraji je Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK). Účelem POH SK je stanovení základních směrů a cílů při nakládání s odpady (předcházení vzniku, minimalizace vznikajícího množství, využívání vznikajících odpadů, omezení nepříznivého vlivu odpadů na ŽP). Současně POH SK stanoví konkrétní opatření, postupy a nástroje, jak cílů dosáhnout.

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou