Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je městem určené místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu:
sklo - obalové sklo,
papír - lepenka,
plasty - obalové znečištěné,
kovy,
nebezpečné složky (oleje motorové, převodové, mazací, přepálené oleje z domácností, obaly od olejů, olověné akumulátory, chladničky, barvy, nádoby od barev a laků, ředidla, rozpouštědla, el. galv. články, zářivky)
objemný odpad,
dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha, nábytek),
pneumatiky bez disků z os. aut,
textilní materiál (staré oblečení, hadry znečištěné),
elektrotechnický odpad (části od elektropřístrojů, televize, rádia),
stavební odpad,
bioodpad (tráva, listí apod.).

sběrný dvůrSběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Fyzické osoby jsou povinny dodržovat provozní hodiny a provozní řád sběrného dvora.

Sběrný dvůr je provozován TSM Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, Kralupy nad Vltavou (areál TSM)

Provozní doba:
pondělí - neděle: 9.00 - 17.00 hod.
polední přestávka: 10.30 - 11.00 hod.

Telefon: 315 727 859, 737 877 002
Vrátnice: 315 726 589
Kontaktní osoba: Stanislav Hejduk

Více informací o odpadech ve města Kralupy n./Vlt.