Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Každý den
9:00 - 10:30 hod.
11:00 - 17:00 hod.
Polední přestávka: 10:30 - 11:00 hod.

Tel.: 315 726 589

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Třídění - separační kontejnery

Separovaný odpad představuje vytříděné složky komunálního odpadu. V našem městě se separují 4 komodity – papír, sklo, plast a nápojový karton.

Sběrné nádoby na separovaný odpad – střední kontejnery o obsahu 1 100 l barevně rozlišené dle sbírané komodity:
- žlutá na plast
- modrá na papír
- bílá nebo zelená na sklo
- s oranžovým výkem na nápojové kartony
- červené kontejnery na elektro zařízení

Sběrné nádoby na separovaný odpad – podzemní kontejnery o obsahu 3m3 s barevně rozlišenými víky:
- se žlutým víkem na plast
- s modrým víkem na papír
- se zeleným víkem na sklo

Sběrné nádoby na separovaný odpad jsou umístěny na stanovištích pro odpadové nádoby a vývoz je určen:
papír - 2x týdně (úterý a pátek)
plast - 2x týdně (pondělí a čtvrtek)
sklo - 1x za měsíc (liché úterý)
tetrapaky - 1x za 14 dní (sudá středa)

Separační kontejnery na sklo
odpady
Co do nich patří: láhve a sklenice bez zátek, kovových uzávěrů a kroužků na hrdle, čisté tabulkové sklo bez drátěné vložky
Co do nich nepatří: lepená skla - autoskla, drátosklo, televizní obrazovky, zářivky, výbojky a žárovky, porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami aj.

Separační kontejnery na plasty
odpady
Co do nich patří: plastové předměty - nádoby od čistících prostředků, kosmetických přípravků, pochutin, bytové chemie atd., vymyté kelímky od mléčných výrobků, výrobky z plastů - části hraček, pěnový polystyren, obalová fólie (tašky, pytle, sáčky atd.), stlačené PET lahve od nápojů, nádoby od nemrznoucích směsí a destilované vody
Co do nich nepatří: vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), výrobky z PVC (podlahové krytiny, trubky atd.), molitan nebo pryž, elektrické kabely, plastové díly s kovov. částicemi, nádoby kontaminované ropnými a chemickými látkami

Separační kontejnery na papír
odpady
Co do nich patří: noviny, časopisy, katalogy, knihy, sešity bez vazby a desek z PVC, kancelářský papír, reklamní letáky, telefonní seznamy, rozložené krabice a obalový papír (neznečištěný), papír, lepenku.
Co do nich nepatří: vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), kopíráky, voskový a pauzovací papír, papíry znečištěné od olejů a potravin, kombinované papírové obaly, hygienicky závadný papír (kapesníky, pleny, obvazy apod.)

Separační kontejnery na nápojové kartony
odpady
Kontejner na nápojové kartony nemusí být celý oranžový, důležité je označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru.
Co do nich patří: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, obaly od dětských výživ, pitíček. Nápojové kartony by měly být čisté, ideálně by v nich neměly být zbytky pití a jídel. Před vhozením do kontejneru je potřeba krabice řádně sešlápnout.
Co do nich nepatří: polohliníkové sáčky například od kávy a různých potravin v prášku, koření. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

odpadyStále ještě mnoho občanů neví, že PET lahve je třeba před vhozením do nádoby stlačit! Objem PET lahve se po stlačení zmenší až 4x. Také si mnohdy neuvědomujeme, že sklenice od barvy, nádoby od oleje a jiné nežádoucí příměsi, které někdo odložil do separačních kontejnerů, znehodnocují sběr jako surovinu, výrazně zvyšují náklady na následné dotřídění a tím je popírán vlastní princip a smysl třídění.

Třídění - velkokapacitní kontejnery

odpadyDo velkokapacitních kontejnerů patří objemný odpad – odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Není povoleno odkládat do velkokapacitních kontejnerů např. stavební odpad, elektronika (např. lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky), autobaterie, jiné nebezpečné odpady.

Rozpis stanovišť velkokapacitních kontejnerů v r. 2019