Odpady

Sběrný dvůr

Kralupy nad Vltavou

Po-Pá: 9 - 17 hod.
So-Ne: 9 - 17 hod.

polední přestávka: 10.30 - 11.00 hod.

Tel.: 315 727 859

Potřebujete kontakt na jiný sběrný dvůr? Zeptejte se nás na bezplatné lince
800 100 584.

Černé skládky

Zaregistrovali jste v Kralupech a okolí černou skládku? Upozorněte nás na ni telefonicky nebo e-mailem.


Poslední aktualizace proběhla 12/2015.Bioodpad

odpadySvoz bioodpadu provádí v Kralupech nad Vltavou aktuálně společnost Regios, a. s.

V případě zájmu o koupi či pronájem bionádob kontaktujte MěÚ Kralupy nad Vltavou (pí. Helena Traxlová - tel.: 315 739 944).

Svoz probíhá ve středu 1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu.

Cena za roční pronájem biopopelnice o objemu 240 litrů je 293 Kč a u 120 litrové nádoby je cena stanovena na 184 Kč za rok včetně DPH. Zájemci si také mohou speciální nádobu odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele služby za cenu 1 320 Kč včetně DPH za 240 l nádobu a 1 089 Kč včetně DPH za nádobu o objemu 120 l. Náklady na svoz a uložení bioodpadu na kompostárnu bude tak jako v předcházejících letech hradit za své občany město Kralupy nad Vltavou.