Příroda

Pták roku 2020

JIŘIČKA Ptákem roku 2020 je jiřička obecná (Delichon urbicum). Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, ale ani ornitologové nemůžou s jistotou říct, že ji dokonale znají. Nejasné zůstává například to, kde přesně zimují. Jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se k ornitologům dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary.
Více informací.

Jaro ožívá

SpringAlive
Sledujte přílet poslů jara!
Zaznamenejte svá první pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net.Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Letáček "Příroda Kralupska"

Na sklonku roku 2013 vydalo Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou letáček s názvem "Příroda Kralupska".

V letáčku jsou především informace o chráněných územích a evropsky významných lokalitách v ORP Kralupy nad Vltavou. Nechybí ale ani přehled památných stromů, chráněných živočichů a rostlin.

Letáček vznikl díky finanční podpoře společnosti MERO ČR, a.s.

M. Černá

M. Černá