SOUTĚŽE

Soutěž "Kralupské stromy"

20. května 2020

soutěž, stromMěstské stromy mají často nelehký osud, jejich životní podmínky jsou ztížené, přesto nám poskytují své životadárné služby, čistí vzduch, produkují kyslík, v létě poskytují stín a zvlhčují vzduch, jsou příbytkem pro mnoho dalších živočichů, po celý rok dávají útěchu, zkrášlují prostor našeho města, jsou našimi pomocníky a souputníky.

Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou vyhlašuje soutěž „Kralupské stromy“, která je určena všem amatérským fotografům a výtvarníkům. Úkolem soutěžících je zaslat fotografii svého oblíbeného stromu s popisem o jaký strom se jedná, kde roste, jaké jsou jeho životní podmínky, případně další informace o něm, jeho životní příběh. Pokud někdo raději maluje nebo kreslí, může ztvárnit svůj oblíbený strom i výtvarně. Soutěž probíhá od 20. 5. 2020 do 30. 9. 2020.

soutěž, strom Máte svůj oblíbený strom nebo znáte nějaký strom v Kralupech nad Vltavou či jejich okolí, který byl vysazen při zvláštní příležitosti nebo nese zajímavé poselství? Pošlete nám jeho fotografii nebo výtvarné ztvárnění a zprávu o tom, kde roste a čím je výjimečný.

strom, soutěžSmyslem soutěže Kralupské stromy je poukázat na stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej. Není zde důležitá krása stromu, velikost nebo věk, ale jeho příběh a spojení s lidmi. Cílem soutěže je také rozšířit všem zájemcům vědomosti o našich dřevinách a o významu stromů pro náš život.

V říjnu tohoto roku budou soutěžní příspěvky vyhodnoceny a autoři nejzajímavějších příspěvků ohodnoceni u příležitosti konání výsadby Rodinných stromů v Kralupech nad Vltavou.

Své příspěvky do soutěže zasílejte na kontaktní email: ekoporadna(zavináč)eckralupy(tečka)cz nebo doručte osobně od Ekologického centra Kralupy nad Vltavou na Palackého náměstí č. 6, 1. patro.

Nezapomeňte uvést na soutěžním příspěvku své kontaktní údaje. Připsat též můžete, proč vás daný strom zaujal nebo jakým způsobem se staráte o stromy ve svém okolí apod.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECK

logoProjekt "Kralupské stromy" byl pro rok 2020 finančně podpořen městem Kralupy nad Vltavou v rámci individální dotace.