Voda

Aktuální průtoky

Průtoky na vybraných profilech Vltavy
LG Vraňany
LG Praha - Malá Chuchle
LG odtok VD Orlík

Aktuální srážky

Srážky na vybraných stanicích
KS jez Terezín
KS Obříství

Výstrahy

Výstrahy hlásné a předpovědní služby ČHMÚ


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Voda ke koupání

Hygienické požadavky na vodu

www.koupacivody.czSprávci povodí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zdravotnictví, vodoprávními úřady a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi sestavují, přezkoumávají a aktualizují profily vod uvedených v seznamu přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách, které slouží jako vody ke koupání a dalších povrchových vod, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob.

Profil povrchových vod využívaných ke koupání je souhrn údajů o povrchových vodách uvedených v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Pokud povrchové vody uvedené v seznamu sestaveném podle zákona o ochraně veřejného zdraví přestanou trvale nebo opakovaně odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání, uloží nebo přijme vodoprávní úřad k nápravě tohoto stavu odpovídající opatření. Povrchové vody uvedené v seznamu musí do konce koupací sezóny splňovat požadavky na přijatelnou kvalitu vody.

Aktuální data o kvalitě vod ke koupání (web MŽP)
http://www.koupacivody.cz/
Aktuální data o kvalitě vod ke koupání (web Krajské hygienické stanice Středočeského kraje)

Koupání nepřináší jen radost

koupáníJak v létě nejlépe využít volný čas? Samozřejmě u vody. Koupání, plavání a vodní sporty patří v letním období k nejatraktivnějším. Ne každá vodní plocha je však ke koupání vhodná.

Kontakt s vodou neznámého původu a kvality přináší řadu nebezpečí pro zdraví, především infekce. K přenosu nákazy může dojít zejména nechtěným vypitím vody při plavání nebo inhalací vodního aerosolu. Branou vstupu infekce do lidského organismu také mohou být sliznice, kůže a případně i dýchací trakt.

Zdravotně bezpečné jsou rekreační rybníky s omezenou hospodářskou činností, umělá koupaliště v přírodě napájená pitnou, podzemní nebo kontrolovatelnou povrchovou vodou a zatopené pískovny, kde je základní hygienické vybavení – tj. WC, pitná voda – a kde je zajištěn odvoz odpadků. Tato koupaliště jsou také kontrolována hygienickými stanicemi.

koupáníV koupalištích ve volné přírodě sledují hygienici v letním období také výskyt fytoplanktonu – řas a sinic. Pokud je fytoplanktonu ve vodě větší množství, vytvoří se v ní tzv. vegetační zákal. I když zákal ve vodě může mít různé příčiny a nemusí nutně znamenat vyšší množství fytoplanktonu, vždy svědčí o snížené kvalitě vody. Řasy i sinice mají sice ve vodě podobnou úlohu, ale z hlediska vlivu na lidské zdraví jsou nebezpečnější sinice. Některé mají schopnost vystoupat k hladině a hromadit se na ní jako zelená kaše nebo jako částečky, podobné drobnému jehličí nebo zelené krupici. Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ sinic. Nejčastěji se vodní květy sinic vyskytují koncem léta.

Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího člověka se podle toho, jak je citlivý a jak dlouho pobývá ve vodě, objevují vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle druhu a množství toxinů, které se dostanou do těla, se také liší projevy: od střevních a žaludečních potíží, přes bolest hlavy až po vážnější jaterní problémy.

Pokud sinice netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. U alergiků se však mohou vyskytnout různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě. Pokud se ve vodě objeví vodní květ a dojde k jeho náhodnému polknutí, může dojít i k vážnému poškození zdraví.

Podrobné informace o schválených a kontrolovaných koupalištích podá každá okresní hygienická stanice.

Zdroj informací: Státní zdravotní ústav
Foto: www.pixabay.com