Voda

Aktuální průtoky

Průtoky na vybraných profilech Vltavy
LG Vraňany
LG Praha - Malá Chuchle
LG odtok VD Orlík

Aktuální srážky

Srážky na vybraných stanicích
KS jez Terezín
KS Obříství

Výstrahy

Výstrahy hlásné a předpovědní služby ČHMÚ


Poslední aktualizace proběhla 8/2019.

Pitná voda

Hygienické požadavky na vodu

www.pixabay.com (byrev)Dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je za pitnou vodu považována veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Hygienickými požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné jsou stanoveny hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů.

Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda, o níž bylo vydáno osvědčení podle zvláštního právního předpisu (lázeňský zákon).

Zásobování pitnou vodou

Ilustrační foto: J. Krátká Území správního obvodu Kralup n.Vlt. je z velké části zásobováno pitnou vodou pomocí neustále se rozrůstající vodovodní sítě. Voda v regionu je součástí vodárenské soustavy nazývající se skupinový vodovod KSKM - vodovod Kladno - Slaný - Kralupy - Mělník. Hlavním zdrojem vody je skupina 51 podzemních vrtů v oblasti Mělnické Vrutice, která dodává více než 85 % veškeré vody. Dále několik doplňkových lokálních zdrojů a zdroj Liběchovka. Voda není chemicky upravována, je pouze hygienicky zabezpečena chlorem. Provozovatelem vodovodu jsou Středočeské vodárny, a.s.

Kvalita pitné vody
Foto zdroj: Wikipedia Pitná voda z Mělnické Vrutice se vyznačuje dlouhodobě vysokou kvalitou s velmi nízkým obsahem dusičnanů, parametry tedy srovnatelnými s kojeneckou pitnou vodou.
Pokud máte vodu z jiného zdroje, najdete rozbory vody zde.

Tvrdost vody
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Pitná voda v regionu Středočeských vodáren je většinou tvrdá až velmi tvrdá. Je to dáno tím, že zhruba 70 % pitné vody pochází ze Severočeské křídy jímané ze zmíněné lokality Mělnická Vrutice.
Tvrdost vody v jednotlivých obcích naleznete zde.

Další informace:
Zdravotní význam tvrdosti vody
Kalkulačka spotřeby vody v domácnosti
Vlastní studna - výhoda i riziko, (leták ke stažení, Státní zdravotní ústav)

Foto: www.eckralupy.cz; www.pixabay.com
Zdroj: Středočeské vodárny, a.s.