Zdraví

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova

Aktuální imisní situace
Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Přírodní nákazy

[ Úvod ] [ Zdravotnický význam členovců ] [ Roztoči ] [ Infekčnost klíštěte ] [ Klíště obecné ][ Klíšťová encefalitida ] [ Lymeská borelióza ] [ Očkování ] [ Ochrana před cizopasnými členovci ]

Klíště obecné - Ixodes

ZAŘAZENÍ

Klíšťata jsou cizopasníci. Patří mezi roztoče a na světě se vyskytuje kolem 650 různých druhů. Vesměs jde o parazity, kteří ke svému vývoji potřebují krev. Během cyklu vajíčko - larva - nymfa - dospělec vystřídají několik hostitelů. Nejvýznamnější jsou klíšťata roku Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus, Amblyomma, Boophilus, Otobius, Argus, Ornithodoros.U nás můžeme nalézt asi 17 druhů, pro člověka je však nejvýznamnější klíště obecné - Ixodes ricinus. Jeho hostitelem je nejen člověk, ale i množství jiných živočišných druhů - od drobných hlodavců po velké kopytníky.

VÝSKYT

Ixodes ricinus je na našem území nejhojnějším druhem - vyskytuje se na vlhčích loukách a pastvinách, v křovinách do nadmořské výšky 800 m. n. m. Hostiteli larev a nymf jsou plazi, drobní savci a ptáci. Klíšťata čekají na hostitele přichycená na vegetaci (na trávě, na keřích). Jak jsme se již zmínili, klíšťata jsou citlivá na vlhkost prostředí. Relativní vlhkost vzduchu je nejvyšší těsně nad zemí a směrem nahoru klesá. Z této skutečnosti vyplývá i rozmístění klíšťat číhajících na svého hostitele na vegetaci. Larvy, které jsou nejvíce citlivé na vyschnutí, čekají na hostitele, přichyceni na vegetaci, jen několik centimetrů nad povrchem půdy. Nymfy, které jsou již odolnější k vyschnutí, vylézají výše na vegetaci a dospělce, kteří jsou nejodolnější, nalezneme do jednoho metru nad povrchem. Není tedy pravdou, že klíšťata padají na svého hostitele z korun stromů.

STAVBA TĚLA

Ústní ústrojí klíštěte tvoří hypostom obklopený dvěma čelistními makadly, nástroj přizpůsobený rychlému proniknutí do kůže a nasávání krve oběti. Okamžik zakousnutí hostitel zpravidla nepocítí, neboť do rány se současně vylučuje směs látek, které tiší bolest a zároveň brání srážení krve (enzym ixodin), působí rozšíření cévy a oslabují imunitní schopnost těla. Teprve později začne rána nepříjemně svědit. To už je klíště pevně zakousnuté. Hypostom je navíc opatřen zpětnými háčky, které ztěžují odstranění parazita z rány.

Dospělá samička klíštěte klade několik tisíc vajíček, z nichž se nejprve vylíhnou larvy se třemi páry nohou. Larvy cizopasí zpravidla na drobných obratlovcích, například na hlodavcích (ti jsou také hlavním zdrojem přenášených chorob). Po další přeměně se z nich stávají nymfy, které mají čtyři páry končetin stejně jako dospělí jedinci. Po dalším nasátí krve přichází poslední proměna a objevuje se klíště v té podobě, v jaké je nejčastěji potkáváme. K příjmu krve má klíště uzpůsobenu i trávicí soustavu. Jeho střevo vybíhá ve velké postranní laloky, které slouží jako zásobárna nasáté krve.

Sameček se zpravidla spokojí jen s menším množstvím krve. Na hostitele se přichycují jen proto, aby na něm vyhledali samici a spářili se s ní. Každé ze třech vývojových stádií (larva, nymfa a dospělec - samice) tedy saje krev jen jednou a každé z nich může napadnout i člověka.

Samička však může hodovat klidně i dva týdny a během této doby se její tělo může až třistakrát zvětšit. Umožňuje jí to kožovitý tělní pokryv, který je v klidové podobě nařaseně poskládaný a dovede se podivuhodně natáhnout. Po vydatné hostině probíhá na těle hostitele i páření, završující jeden životní cyklus. Samice sají krev na větších savcích (zajíci, kopytníci, šelmy) a to poměrně dlouho, 5 až 12 dní. Teprve po té nakladou vajíčka a za několik dní potom hynou. Nejčastěji však na lidech sají nymfy.

PŘENOS NEMOCÍ

U nás klíšťata přenášejí klíšťovou encefalitidu, lymeskou borreliózu, tularemii a Q-horečku. Z těchto nákaz jsou pro člověka nebezpečné především první dvě. Odhaduje se, že u nás je borreliózou promořeno až 20% klíšťat, encefalitidou kolem 1%. V ohniscích těchto nákaz je promořenost vyšší.

SNÍŽENÍ VÝSKYTU

S tímto obtížným a nebezpečným parazitem se dá bojovat třemi způsoby:

1. Fyzikální boj - spočívá ve změnách životního prostředí klíšťat a zamezení jejich kontaktu s hostiteli.

2. Chemický boj - rozumí se aplikace akaricidů - látek hubících klíšťata. Toto opatření je ekologicky i ekonomicky nevýhodné.

3. Biologický boj - zkoušejí se možnosti využití predátorů (ti využívají klíšťata jako potravu) či patogenů (způsobují klíšťatům nemoci).

ODSTRANĚNÍ PARAZITA

Klíště uchopte opatrně co nejblíže pokožce. nemačkejte jej a nesahejte na něj holýma rukama /borrelie se vylučují s výkaly klíštěte a mohou vás infikovat i přes zdánlivě neporušenou pokožku/. Použijte pinzetu nebo speciální kleštičky /tick-nipper/, které jsou k dostání v lékárnách. Vytáhněte klíště vikláním do stran. Metoda otáčení proti směru hodinových ručiček nemá svoje opodstatnění. Ranku dobře desinfikujte - peroxidem, jodovou tinkturou, ajatinem, betainem, alkoholem. Pokud se klíště podařilo přetrhnout, ranka s hlavičkou se často zanítí. Místo dobře desinfikujte, hlavička se většinou během několika dní sama odhojí. Místo přisátí ještě několik dnů pozorujte. Varovným příznakem je především otok, výrazné zčervenání, zvláště pokud skvrna uprostřed bledne. V těchto případech vyhledejte lékaře. Stejně postupujte i při horečce a jiných obtížích, které spojujete s přisáním klíštěte. Doufáme, že tento článek vás neodradí od výletů do přírody, jeho cílem bylo informovat vás a vést k větší opatrnosti. Klíšťata se vyskytují na celém světě, kde přenášejí i množství dalších chorob. Princip ochrany však zůstává stejný.

Zdroj: Internet