Zdraví

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace Kralupy n/Vlt. Kralupy n/Vlt.
Beroun Beroun
Kutná Hora Kutná Hora
Kladno-střed města Kladno-střed města
Kladno-Švermov Kladno-Švermov
Mladá Boleslav Mladá Boleslav
Ondřejov Ondřejov
Příbram Příbram-Břez.Hory
Rožďalovice-Ruská Rožďalovice-Ruská
Tobolka-Čertovy schody Tobolka-Čert.schody
Praha 8-Kobylisy Praha 8-Kobylisy
Praha 4-Libuš Praha 4-Libuš
Praha 5-Stodůlky Praha 5-Stodůlky
Praha 6-Suchdol Praha 6-Suchdol
Praha 6-Břevnov Praha 6-Břevnov
Praha 4-Chodov Praha 4-Chodov
Praha 6-Letiště Praha 6-Letiště
Praha 10-Průmyslová Praha 10-Průmysl.
Praha 5-Řeporyje Praha 5-Řeporyje
Praha 10-Šrobárova Praha 10-Šrobárova

Aktuální imisní situace
Legenda k následující tabulce je umístěna zde.

ZDE si můžete zobrazit grafické výstupy z jednotlivých stanic.
Doplňující informace k indexům kvality ovzduší.

Pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Zasílání informací o smogových situacích e-mailem.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 17.7.2019 10:24
Flérování v letních měsících červenec - srpen 2019 - jedná se o řízené spalování přebytků topného plynu. Doba trvání události: V letních měsících červenec - srpen 2019. Omlouváme se za možné zvukové, světelné či jiné efekty spojené s použitím polního hořáku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší v Kralupech a okolíObecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Podpora zdravého životního stylu

[ Úvod ] [ Odpočinek ] [ Výživa ] [ Kuřáctví ] [ Alkoholizmus ][ Drogy ] [ Mezilidské vztahy ]

Podpora zdravého životního stylu

Zdraví patří k nejvyšším hodnotám každého člověka i celé společnosti. Cena zdraví by měla být součástí všech projektů a plánů, od státního rozpočtu až po výdaje rodiny i jednotlivce, vždyť prostředky účelně vynaložené na udržení dobrého zdraví jsou tou nejrozumnější investicí pro budoucnost. Každá nemoc přináší bolest, četná omezení normálního způsobu života a výdaje na její léčení mnohokrát převyšují investice vložené do včasné ochrany zdraví.

Znehodnocování životního prostředí nejrůznějšími škodlivinami v ovzduší, ve vodě i v potravě, ničení celých rozsáhlých území, hluk, který na člověka působí ve dne i v noci a přemíra dalších škodlivých vlivů ohrožují naše zdraví více, než si mnohdy myslíme. Dokladem je zvyšující se nemocnost a úmrtnost především u nemocí, kterým říkáme civilizační. Mezi nejzávažnější civilizační nemoci patří choroby srdce a cév, jejichž hlavními představiteli jsou srdeční infarkt a mozková mrtvice. Na tato onemocnění umírá u nás více než polovina všech zemřelých. A další čtvrtinu úmrtí způsobují zhoubné nádory. Důkladným rozborem příčin onemocnění se podařilo prokázat, že existuje celá řada tzv. rizikových faktorů, které zvyšují pravděpodobnost úmrtí na civilizační choroby a člověk by se jich proto měl vyvarovat, nebo je alespoň co nejvíce omezit.

Některé skupiny obyvatelstva jsou nevhodným způsobem života a nepříznivými faktory prostředí ohroženy více než ostatní obyvatelé, proto je zařazujeme do tzv. rizikových skupin obyvatelstva. Sem patří především děti. Vývoj jejich orgánů i celého organizmu není dosud ukončen, proto nemůže dostatečně rychle a účinně reagovat na nepříznivé zevní i vnitřní podněty. Závažné působení rizikových faktorů může narušit adaptační schopnosti i celkovou odolnost dětského organizmu, a tím mohou způsobit i trvalé, celoživotní poškození. K narušení zdárného vývoje může dojít již před narozením dítěte během nitroděložního života. O tom svědčí počet samovolných potratů, nedonošených dětí mrtvě narozených nebo postižených v rozenou vadou. Do druhé rizikové skupiny řadíme staré lidi, jejichž celková odolnost je již oslabena postupným poklesem výkonnosti celé řady orgánů. Třetí skupinu tvoří chronicky nemocní lidé. Také jejich celková odolnost se postupně vyčerpává dlouhodobým působením chronického onemocnění a tím klesá i jejich schopnost vyrovnávat se s nepříznivými vlivy zevního prostředí.

Schopnost zachovat si co nejdéle plnou výkonnost, dobrou celkovou odolnost a schopnost včasného přizpůsobení organizmu měnícím se podmínkám zevního a vnitřního prostředí je cílem zdravého způsobu života neboli zdravého životního stylu. Zdravý či nezdravý způsob života je v rukou každého člověka, který se tak stává alespoň částečně zodpovědným za své zdraví, pocit osobního uspokojení a plné tělesné i duševní výkonnosti.

Zdroj: Kolektiv autorů: Zdravotní stav a životní podmínky obyvatel okresu Most, Okresní hygienická stanice v Mostě, 1998